วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

                                   สถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยวของสมุทรปราการ

       จังหวัดสมุทรปราการที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายสถานที่ แต่สถานที่ที่อยากมาแนะนำให้คนรู้จักกันมาขึ้น ก็คือ พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียรค่ะ เป็นรูปปั้นช้างขนาดใหย๋และมีถึง สามเศียร เป็นสถาปัตยกรรม แบบการปั้นลอยตัว และขนาดของช้างสามเศียรก็มีขนาดใหญ่มาก ผู้คนส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวชม บ้างก็ไปดูความงดงามของพิพิธภัณฑ์  บางคนก็มีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพระที่มาของการช้างสร้างเศียรก็มาจากการที่มีความเชื่อทีว่าช้างสามเศียรเป็นลูกของพระพิฆเนศ เพราะคนไทยเชื่อว่าการบูชาพระพิฆเนศจะทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง และการไปกราบไหว้ช้างสามเศียรก็เช่นกัน เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจทำให้คนเรามีความสบายใจขึ้น แต่จังหวัดสมุทรปราการก็ไม่ได้มีแต่พิพธภัณฑ์ช้างสามเศียรเท่านั้น เพราะจังหวัดสมุทรปราการยังมีสถานที่อื่น ๆ อีกมากมายที่น่าท่องเที่ยวและน่าสนใจ

สถานตากอากาศบางปู
เป็นสถานที่นกอพยพมาจากต่างประเทศ
นกนางนวลเหล่านี้จามาประเทศไทยช่วงน่าหนาว